הרב אורי שרקי

הרב אשכנזי (מניטו) והעולם המודרני

מכללת ירושלים, ב' באדר תשע"זהקלטת וידאו