תשובת הרב לפניה בנושא "יחס האורתודוקסיה לזרמים אחרים ביהדות"

ניסן תשע"ז
שלום ותודה רבה על פנייתכם.

מאחר ואני שולל לחלוטין את הלגיטימיות של מה שמכנים "זרמים ביהדות" ומאחר ואין לדעתי שום יהדות מלבד האורתודוקסית, כי האחרות הן כפירה ביסודות האמונה, אינני יכול להשתתף בשיח הנותן מקום ביהדות למה שאיננו יהדות. לכן לא אוכל להשתתף ביוזמתכם.

בברכה,

אורי שרקי