הרב אורי שרקי

יום העצמאות - יסודות האמונה

"קרוב אליך", אייר תשע"ז
כשנשאל אחד מרבני הדור האחרון מה דעתו ביחס למונח אתחלתא דגאולה על תקופתנו, ענה: "זה לא עומד במרכז ההכרה שלי". במילים אחרות יש מי שיאמר שמה שמעניין את הקב"ה איננו מעניין אותי. לא כך לימדנו התנ"ך כולו, המורה לנו את יד ה' בהיסטוריה. אם נאמר שאין לתורה תשובה ביחס לשאלות פעוטות כגון מהות ההיסטוריה כי אם תשובות לשאלת כשרות המאכל שבצלחת, הרי שאנו מבזים את דבר ה'. השאלה שנתבקשתי לענות עליה מניחה שיסודות האמונה הנם דברים בלתי חשובים, כמו כן השאלה אם להודות לה' על גאולתו אם לאו איננה מהותית, למרות שבשל כך נפסל חזקיהו מלך יהודה מלהיות המשיח (סנהדרין צד, א). עיקר חטאו של אדם הראשון לפי חז"ל, שממנו משתלשלים כל האסונות של האנושות עד היום הזה הוא הכפירה בטובה. לכן, החשמונאים ואסתר עסקו ראשית כל בהכרת הטוב להקב"ה מתוך הבחנת מצבם כמצב של גאולה. אין דבר מעשי יותר מאשר לדעת מה לחשוב. כשהמחשבה מבולבלת שום עשייה איננה יכולה לעלות יפה.