הפרדה בין גברים לנשים בחתונות

כ"ב בחשון תשס"ז

שאלה:

בחתונות רבות בהן נכחתי היו הריקודים מופרדים בין נשים גברים ע"י מחיצה. אך לא כך בנושא הישיבה. לעיתים מצאתי שישבו כל האורחים בישיבה מעורבת ולעיתים מופרדת - נשים וגברים לחוד. מה קובעת ההלכה בעניין זה?

תשובה:

נחלקו בזה הפוסקים. אני סובר כענין זה כדעתו של רבי משה פיינשטיין שאין להניח מחיצה בין הנשים לגברים בישיבה בחתונות. אמנם לעניין העירוב, אסור לרווקים ולרווקות לשבת באותם שולחנות אבל איש נשוי ישב עם אשתו לצדו של גבר. מותרת התערובת בין בני אותה משפחה קרובה, כמובא באוצר הגאונים למסכת סוכה.