תורה ומדע

כ"ד בחשון, ח' בניסן תשס"ז, כ"ד באלול תש"ע, כ"ז בניסן תשע"זשאלה 1:

אני שומע הרצאות של רבנים ומחזירים בתשובה שטוענים שהכל כתוב בתורה. מביאים סמוכין מהגמרא ומהזוהר. שידעו על כוכב "הלי" שנראה כל שבעים שנה. או רצף הכוכבים "כימה" שהם כמאה כוכבים. או הזהר מספר כי קיימים בעולם אנשים, בצידו האחד ובצידו השני על ראשהם. לאלה פנים כאלה ולאחרים פניהם ועיניהם שונים ועוד ועוד. מזה מסיקים כי אם בתורה יש הכל צריך רק ללמוד ולחפש. לכן לא צריך ללמוד מתמטיקה ולא מדע ולא פיזיקה כי הכל יש בתורה. מה הרב אומר על זה?

תשובה 1:

אם חכמי ישראל ידעו נתונים מדעיים, זה מוכיח שהם היו גם אנשי מדע. רבי עקיבא צפה בהלי כמו שכל אסטרונום יכול היה לעשות זאת, והוא הדין לעניין הנאמר בזוהר, שזו היתה ידיעה מקובלת גם בימי אריסטו. אם כל שהמדע יודע הוא גם תורה, אם כן הכל תורה ואז אדרבה ראוי ללמוד באוניברסיטה כי הכל תורה. זה אבסורד. מעולם לא שמענו מימי משה רבינו ועד היום על רב שהסיק מסקנה מדעית מתוך התורה. כתב הרמב"ן שהנותנים טעמים מדעיים להלכות כשרות הופכים את תורת ה' לספרי רפואה. יצויין שבכימה יש רבבות כוכבים.שאלה 2:

ראיתי בתשובה של כבודו באתר זה ("תורה ומדע") כי ההנחה לפיה המדע כלול בתורה איננה נכונה, ואין דרך להסיק עובדות מדעיות מהתורה.

בנוגע לניסוח השאלה שם תשובת הרב ברורה - אכן אין יכולת בידינו לדלות בצורה שכלית רגילה מדעים מהתורה.

אולם, כמדומני שהאמירה לפיה המדע כלול וגנוז בתורה אכן נכונה - הזוהר אומר "הביט בתורה וברא עלמא" דהיינו, התורה היא ספר החוקים של העולם הזה על כל פניו.הרמב"ם עצמו מחשיב את הפיזיקה והאסטרונומיה כסתרי תורה (יסוה"ת, מו"נ).

ואך שאין ביכולתנו להסיק מפס' התורה מסקנות מדעיות, וודאי שבאופן רזי ומוסתר כל העולם הזה על כל רבדיו גנוז ומוצפן בתורה.

חז"ל אף רומזים על כך באומרם שאותיות התורה ממש, מחזיקות את הרקיעים.

הדבר אף פשוט מסברא - אותו בורא אשר יצר את התורה, יצר בחכמתו את העולם הזה על מערכת חוקיו הטבעית, ומדוע שלא יהיה לכך הד בתורה?

תשובה 2:

אמת דברת. אך יש להעיר שהמישור הגנוז שבו התורה היא שורש כל המציאות, איננו התורה הנלמדת על ידי האדם, כי אם התורה שלפני ה'. יישר כוחך.שאלה 3:

השבוע התפרסם כי בספרו החדש של סטיבן הוקינג, הנ"ל טוען כי העולם נברא משום כח הכבידה ובשל כך הדבר שולל חס ושלום קיום של אלוקים. האם יש דברים בגו ומדוע?

תשובה 3:

א. אלוהים שלו הוא כח הכבידה.

ב. תמיד הסכמנו שאין לקשור מדע לדת.שאלה 4:

אתה מתנגד להשוואות בין תורה למדע וכו׳ ואתה אומר שכל הידע שיש בגמרא בחז״ל הוא לא ע״פ אלוקים אלא ע״י המדע שבזמנם. אז תסביר לי בבקשה איך חז״ל ידעו שיש רק 4 סוגי חיות בעולם שיש להם רק 1 מסימני הטהרה, ואיך חז״ל ידעו שאין שום דג בכל העולם שיש לו קשקשים ואין לו סנפירים? ואיך חז״ל ידעו בדיוק את הממוצע של זמן חידוש הירח? ואת התכווצות הירח בהיותה פעם כגודל השמש?

ואת הזוהר שאומר שפעם היה רק יבשה אחת וממנה התפשטו ונהיה 7 יבשות, שבזמנו של הזוהר המדע היה אומר שיש 3, 4 יבשות. אז למה הרב אומר שהידע של חז״ל בא מהמדע של זמנם? זה הרי בכלל לא הגיוני?! כמובן שיש גם דברים שהם קיבלו מהמדע בזמנם (כמו שאומר רבינו הרמב״ם), אבל כל דבר שיש לו נגיעות לתורה, כמו סימני הטהרה בחיה כשרה, והקשקשים והסנפירים וכו׳ שיש להם נגיעות ישירות להלכה?!

וגם הזוהר בעצמו אומר על ידיעותיו בעולם הטבע : "אל תקשה עלי כי הסודות האלה ניתנו לעוסקי בתורת ה׳ בלבד״. אז איך הרב מסיק שהידע של חז״ל בא מהידע של המדע של אז?

תשובה 4:

דווקא על סימני הטהרה ועל הדגים הקשו מן המציאות.

הזוהר מדבר על שבע אקלימים, מושג שהיה מפורסם בעת העתיקה ובימי הביניים. ממוצע חודש הירח חושב על ידי היוונים. דווקא אצל חז"ל הוא יהיה פחות מדוייק כפי שמופיע בפדר"א שהוא כט יב תש"כ ואח"כ עודכן לתשצ"ג. גם הרמב"ם כותב בהלכות קידוה"ח שהיידע שהיה לקדמונים באסטרונומיה אבד ואת הכל יש ללמוד מהיוונים.

הזוהר מסביר סודות עליונים בשפה של המדע ולא שהוא בא ללמד מדע. וכך מפורש ברמח"ל באדיר במרום המצוטט בתחילת פירוש הרד"ל לפדר"א.