הרב אורי שרקי

החילון במשנתו של הראי"ה קוק

כנס נחלים, אב תשע"זהקלטת וידאו