הרב אורי שרקי

זכריה - מלחמת גוג ומגוג (סיכום שיעור)