הרב אורי שרקי

קהלת במשנת מניטו

הושענא רבה תשע"חהקלטת וידאו