סירוב פקודה ודמוקרטיה

ה' בכסלו תשס"ז, י"ח באלול תשס"ח, ל' באב תש"עשאלה 1:

שמעתי שיעור של הרב לגבי קריסת הדמוקרטיה ועל העניין שמהותה של הדמוקרטיה זה חופש המצפון היכולת לסרב לציית לשלטון שמעליך וכל זה גם אני חשתי והסכמתי איתו אבל איך הרב יתמודד עם הטענה "האנרכיסטית" שאם כל אחד יסרב פקודה אז לא תישאר לנו מדינה וכו' ומה נטען כשהשמאלנים יסרבו לשרת ביהודה ושומרון גם אז נגיד חופש המצפון?

תשובה 1:

סירוב על רקע מצפוני אינו ערעור על לגיטימיות המערכת כי אם סיוג מוחלטותה, ומתוך כך, חיזוקה. אני בהחלט מכבד את הסרבנות השמאלנית על רקע מצפוני.שאלה 2:

1. כיוון שהרב בעד סירוב פקודה במקרה מסויים, כמו ההתנתקות, רציתי לדעת מה הרב חושב על סירוב מהצד השמאלי. האם יש לסירוב פקודה מבחינה מצפונית מקום?

2. ואם כן, כמו שאני מבין מהתשובות שהרב כתב באתרו, האם לא מדובר בחיסול הצבא ובפוליטזיציה של הצבא?

3. האם הסכנה בהפיכתו של הצבא לצבא פוליטי, ז"א צבא שבו חיילים מסרבים פקודה לפי דעתם הפוליטית, לא מחייב לקיים את פקדות ההתנתקות?

תשובה 2:

1. כן.

2. הצבא מורכב מבני אדם, ובאדם קיים המצפון, והוא מעל לכל.

3. המוסר בוחן את החברה ואת האדם.שאלה 3:

מה דעת הרב על דברי משה פייגלין התומך בסרבנות אידיאולוגית הן מימין והן משמאל? האם דבר שכזה לא יפרק את הצבא?

תשובה 3:

עליונות המצפון על המערכת היא דבר שלא ניתן למוחקו. אדרבה, ההכרה בה היא הערובה לחוסנה של החברה הדמוקרטית והתמדת קיומה.