הרב אורי שרקי

סמיכת גאולה לתפילה

מכון אורה, ז' באייר תשע"זהקלטת וידאו