הרב אורי שרקי

פרקי אבות (ב'-ו') - "ולא הקפדן מלמד"

סיכום שיחה בערוץ 7

שיכתוב ועריכה: ניסן יואלי
"וְלֹא הַקַּפְּדָן מְלַמֵּד, וְלֹא כָל הַמַּרְבֶּה בִסְחוֹרָה מַחְכִּים. ובִמְקוֹם שֶׁאֵין אֲנָשִׁים, הִשְׁתַּדֵּל לִהְיוֹת אִישׁ."

"לא הקפדן מלמד" - זהו המשך לימודו של הלל, שאמר לנו, "לא הבישן למד". לא הבישן למד משום שאין הבישן מכיר בערך של זהותו. הבישן הוא מי שאיננו מרגיש שראוי לו ללמוד, ומתוך כך אין הוא יכול ללמוד. הקפדן הוא המשלים את הבישן. הרב הקפדן - איננו מאמין בזכות של תלמיד ללמוד. אפשר לומר שיש כאן צרות עין של הרב, שחפץ לשמור את התורה אצלו. יש לו רצון לשמור את התורה בתור רכושו הפרטי. הדברים מורחבים יותר בפרק חלק (סנהדרין צא, א): "כל המונע הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אבותיו שנאמר (דברים לג, ד): 'תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב' ". התורה איננה רכושו הפרטי של הרב, הוא אינו אלא צינור המעביר את רכושה של האומה מדור לדור. מה שאין כן הקפדן, שחושב כדרך הפילוסופים שהתורה היא שלו, שהיא חכמתו האישית. "לא הקפדן מלמד" - לא רק מסיבות טכניות, אלא מסיבות מהותיות, משום שאם אין הוא מאמין שהתורה היא של כלל ישראל, הרי שלא תורה הוא מלמד - כי אם חכמה בלבד. יש לנו פה מפגש עם סוג של תורה שהיא בעצם חכמה בלבד ולא תורת ה'. אפשר לפגוש עמדה כזו גם באנשים המרבים בסחורה, כהמשך דברי הלל "ולא כל המרבה בסחורה מחכים". אמנם סחורה אינה דבר רע, שהרי מצאנו בזבולון שנתברך בסחר הבינלאומי, אבל המרבה בסחורה, הרבה יותר מכדי מדתו, ראשו שטוף בשטף העולמי, ובכך הוא מאבד את ההתרכזות בזהותו העצמית. הוא כבר איננו ממוקד בתחומו הוא. מצוי אצל האנשים העוסקים הרבה בסחורה, שיש להם נפש קוסמופוליטית (הרואה את עצמה כלא שייכת לשום לאום מיוחד ולשום ארץ), נפש המאבדת את שורשיה העצמיים.

כהשלמה למאמר "ולא כל המרבה בסחורה מחכים", נאמר: "ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש". כי במקום שאין אנשים, שמא יאמר האדם מה לי לתפוש מקום בראש, הרי מי שתופש מקום בראש - מאבד גם כן משהו מהפרטיות שלו, גם הוא נשטף בשטף של העסק הציבורי. על זה אמרו: לא - במקום שאין אנשים - זה סימן שאתה האיש, שהיעוד של האישיות שלך - הוא דווקא להיות אותו האיש שיורה את הדרך לאחרים, מה שאין כן אם אתה קופץ בראש גם במקום שיש בו אנשים, סימן שאתה אינך איש. אבל במקום שאין אנשים השתדל אתה להיות איש, משום שזהו הסימן שההשגחה חפצה בך בתור מי שידריך את האחרים.