הרב אורי שרקי

"נעשה אדם" - את מי שיתף א-לוהים בבריאת האדם?

מכון מאירהקלטת וידאו