הרב אורי שרקי

התכתבות הרב הנזיר עם הרבי מלובביץ' בענייני הנבואה

ט"ו בתמוז תשע"ז

מתוך שיעור על ספר דרך ה' לרמח"להקלטת וידאו