הרב אורי שרקי

סמיכת גאולה לתפילה

מכון אורה, כ' באדר תשע"חהקלטת וידאו