הרב אורי שרקי

הספר "תומר דבורה" לרבי משה קורדובירו

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, סדרת תשע"חקבצי MP3:

שיעור 1, 10 דקות, 2MB.

שיעור 2, 10 דקות, 2MB.

שיעור 3, 10 דקות, 2MB.

שיעור 4, 10 דקות, 2MB.

שיעור 5, 10 דקות, 2MB.

שיעור 6, 10 דקות, 2MB.

שיעור 7, 10 דקות, 2MB.

שיעור 8, 10 דקות, 2MB.

שיעור 9, 10 דקות, 2MB.

שיעור 10, 10 דקות, 2MB.

שיעור 11, 10 דקות, 2MB.

שיעור 12, 10 דקות, 2MB.

שיעור 13, 10 דקות, 2MB.

שיעור 14, 10 דקות, 2MB.

שיעור 15, 10 דקות, 2MB.

שיעור 16, 10 דקות, 2MB.

שיעור 17, 10 דקות, 2MB.

שיעור 18, 10 דקות, 2MB.

שיעור 19, 10 דקות, 2MB.

שיעור 20, 10 דקות, 2MB.

שיעור 21, 10 דקות, 2MB.

שיעור 22, 10 דקות, 2MB.

שיעור 23, 10 דקות, 2MB.

שיעור 24, 10 דקות, 2MB.

שיעור 25, 10 דקות, 2MB.

שיעור 26, 10 דקות, 2MB.

שיעור 27, 10 דקות, 2MB.

שיעור 28, 10 דקות, 2MB.

שיעור 29, 10 דקות, 2MB.

שיעור 30, 10 דקות, 2MB.

שיעור 31, 10 דקות, 2MB.

שיעור 32, 10 דקות, 2MB.

שיעור 33, 10 דקות, 2MB.

שיעור 34, 10 דקות, 2MB.

שיעור 35, 10 דקות, 2MB.

שיעור 36, 10 דקות, 2MB.

שיעור 37, 10 דקות, 2MB.

שיעור 38, 10 דקות, 2MB.

שיעור 39, 10 דקות, 2MB.

שיעור 40, 10 דקות, 2MB.

שיעור 41, 10 דקות, 2MB.

שיעור 42, 10 דקות, 2MB.

שיעור 44, 10 דקות, 2MB.

שיעור 45, 10 דקות, 2MB.

שיעור 46, 10 דקות, 2MB.

שיעור 47, 10 דקות, 2MB.

שיעור 48, 10 דקות, 2MB.

שיעור 49, 10 דקות, 2MB.

שיעור 50, 10 דקות, 2MB.

שיעור 51, 10 דקות, 2MB.