דיון בין הרב אורי שרקי וד"ר יורם חזוני

בית שלום-יוחאי, ירושלים, אייר תשע"חהקלטת וידאו