הרב אורי שרקי

הספרים "אדר היקר", "עקבי הצאן" לראי"ה קוק, אגרות האדר"ת - טכניון, סדרת תשנ"ה - תשנ"חקבצי MP3 (מספור העמודים לפי מהדורת מוסד הרב קוק; חסרות הקלטות של חלק מהשיעורים) :


שיעור 1, הקדמה. 60 דקות. 21MB. כ"ב בסיון תשנ"ה.
שיעור 2, עמוד 15. 52 דקות. 18MB. כ"ט בסיון תשנ"ה.
שיעור 3, עמוד 17. 39 דקות. 14MB. ו' בתמוז תשנ"ה.
שיעור 4, עמוד 18. 32 דקות. 11MB. י"ג בתמוז תשנ"ה.
שיעור 5, עמוד 21. 35 דקות. 13MB. כ' בתמוז תשנ"ה.
שיעור 6, עמוד 25. 39 דקות. 14MB. כ"ז בתמוז תשנ"ה.
שיעור 7, עמוד 28. 62 דקות. 22MB. י' באלול תשנ"ה.
שיעור 8, עמוד 29. 50 דקות. 18MB. י"ז באלול תשנ"ה.
שיעור 9, עמוד 32. 38 דקות. 13MB. כ"ד באלול תשנ"ה.
שיעור 10, עמוד 33. 29 דקות. 10MB. כ"ג בתשרי תשנ"ו.
שיעור 11, עמוד 36. 15 דקות. 5MB. ל' בתשרי תשנ"ו.
שיעור 12, עמוד 37. 16 דקות. 6MB.
שיעור 13, עמוד 38. 45 דקות. 16MB. כ"א במרחשוון תשנ"ו.
שיעור 14, עמוד 38. 18 דקות. 6MB. כ"ח במרחשוון תשנ"ו.
שיעור 15, עמוד 39. 35 דקות. 12MB. ה' בכסלו תשנ"ו.
שיעור 16, עמוד 40. 15 דקות. 6MB. י"ב בכסלו תשנ"ו.
שיעור 17, עמוד 41. 31 דקות. 11MB. י"ט בכסלו תשנ"ו.
שיעור 18, עמוד 42. 25 דקות. 9MB. ג' בטבת תשנ"ו.
שיעור 19, עמוד 43. 22 דקות. 8MB. י' בטבת תשנ"ו.
שיעור 20, עמוד 44. 31 דקות. 11MB. י"ז בטבת תשנ"ו.
שיעור 21, עמוד 46. 31 דקות. 11MB.
שיעור 22, עמוד 48. 25 דקות. 9MB. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 23, עמוד 49. 47 דקות. 17MB. כ"ג בשבט תשנ"ו.
שיעור 24, עמוד 51. 29 דקות. 10MB. ל' בשבט תשנ"ו.
שיעור 25, עמוד 52. 33 דקות. 12MB. ז' באדר תשנ"ו.
שיעור 26, עמוד 54. 14 דקות. 5MB. כ"א באדר תשנ"ו.
שיעור 27, עמוד 54. 26 דקות. 9MB. ו' בניסן תשנ"ו.
שיעור 28, עמוד 56. 42 דקות. 15MB. כ"ז בניסן תשנ"ו.
שיעור 29, עמוד 58. 38 דקות. 14MB. י"א באייר תשנ"ו.
שיעור 30, עמוד 61. 14 דקות. 5MB. י"ח באייר תשנ"ו.
שיעור 31, עמוד 63. 27 דקות. 10MB. כ"ה באייר תשנ"ו. חסרה תחילת ההקלטה.
שיעור 32, עמוד 64. 28 דקות. 10MB. ג' בסיון תשנ"ו דילוג באמצע ההקלטה.
שיעור 33, עמוד 67. 18 דקות. 6MB. א' בתמוז תשנ"ו. סיום "אדר היקר", תחילת אגרות האדר"ת.
שיעור 34, עמוד 78. 25 דקות. 9MB. י"ב באלול תשנ"ו.
שיעור 35, עמוד 81. 26 דקות. 9MB. י"ט באלול תשנ"ו.
שיעור 36, עמוד 85. 53 דקות. 19MB. כ"ו באלול תשנ"ו.
שיעור 37, עמוד 87. 33 דקות. 12MB. ד' בתשרי תשנ"ז.
שיעור 38, עמוד 91. 27 דקות. 10MB. כ"ה בתשרי תשנ"ז.
שיעור 39, עמוד 95. 31 דקות. 11MB.
שיעור 40, עמוד 99. 24 דקות. 9MB. י"ד במרחשוון תשנ"ז. סיום אגרות האדר"ת, תחילת "עקבי הצאן".
שיעור 41, עמוד 107. 40 דקות. 14MB. כ"א במרחשוון תשנ"ז. מאמר "הדור".
שיעור 42, עמוד 108. 31 דקות. 11MB. כ"ח במרחשוון תשנ"ז. מאמר "הדור".
שיעור 43, עמוד 109. 18 דקות. 7MB. ח' בכסלו תשנ"ז. מאמר "הדור".
שיעור 44, עמוד 110. 33 דקות. 12MB. ט"ו בכסלו תשנ"ז. מאמר "הדור".
שיעור 45, עמוד 111. 33 דקות. 12MB. כ"ב בכסלו תשנ"ז. מאמר "הדור".
שיעור 46, עמוד 112. 34 דקות. 12MB. ז' בטבת תשנ"ז. מאמר "הדור".
שיעור 47, עמוד 144. 42 דקות. 15MB. כ"א באלול תשנ"ז. מאמר "עבודת א-להים".
שיעור 48, עמוד 145. 35 דקות. 12MB. ו' בתשרי תשנ"ח. מאמר "עבודת א-להים".
שיעור 49, עמוד 147. 26 דקות. 9MB. י"ג בתשרי תשנ"ח. מאמר "עבודת א-להים".
שיעור 50, עמוד 147. 24 דקות. 9MB. כ"ז בתשרי תשנ"ח. מאמר "עבודת א-להים".
שיעור 51, עמוד 149. 49 דקות. 18MB. ד' במרחשוון תשנ"ח. מאמר "עבודת א-להים".
שיעור 52, עמוד 149. 24 דקות. 9MB. י"ח במרחשוון תשנ"ח. מאמר "עבודת א-להים".
שיעור 53, עמוד 150. 28 דקות. 10MB. ג' בכסלו תשנ"ח. מאמר "עבודת א-להים".
שיעור 54, עמוד 151. 29 דקות. 10MB. י' בכסלו תשנ"ח. מאמר "עבודת א-להים".
שיעור 55, עמוד 152. 16 דקות. 6MB. י"ז בכסלו תשנ"ח. מאמר "עבודת א-להים".
שיעור 56, עמוד 152. 24 דקות. 9MB.  א' בטבת תשנ"ח. מאמר "עבודת א-להים".
שיעור 57, עמוד 154. 29 דקות. 10MB. ח' בטבת תשנ"ח. מאמר "עבודת א-להים".
שיעור 58, עמוד 155. 24 דקות. 8MB. ט"ו בטבת תשנ"ח. מאמר "עבודת א-להים".