נס פך השמן

י"ט בכסלו תשס"ז

שאלה 1:

לפני מספר שנים שמעתי הרצאה מרב שהראתה בצורה מאוד משכנעת* שנס פך השמן לא היה ושהוא תוספת מאוחרת.

1. מהי דעת הרב?
2. אם זה נכון אז למה ממשיכים לעשות מנס פך השמן עניין מרכזי בחנוכה?

* אני לא זוכר במדויק את הפרטים אבל הוא התבסס בעיקר על כתבים מתקופת החשמונאים או קצת מאוחר יותר שמדברים על חנוכה ומסבירים למה קבעו את התאריך שלה ולמה היא 8 ימים ללא הזכרת נס פך השמן - אחד המסמכים העיקריים היה אגרת שנשלחה ליהודי מצרים בניסיון לשכנעם לחגוג את חנוכה. באגרת מוזכרים ניסים על ימין ועל שמאל אולם אין זכר לפך השמן - נס פך השמן מוזכר רק בתקופה הרבה יותר מאוחרת.

תשובה 1:

נס פך השמן אמנם איננו הנס המרכזי, כי בזמן החשמונאים העם הרגיש במיוחד את נס השחרור, שהוא הסיבה האמיתית לקביעת החג. עניינים פנימיים למקדש, כנס פך השמן, נשמרו בקרב הכהנים. הנס מוזכר במגילת תענית, וגם יוספוס מזכיר שקראו לחג "חג האורות" מבלי לפרט מדוע. רק אחרי חורבן יהודה הובלטו עניינים שמתחילה נשמרו פנימה. הקשר בין כ"ה בכסלו לבין האור הוא קשר קדום, כמבואר בחוברת שלי "חירות ואור".שאלה 2:

א. עדיין קשה לי עם האגרת שנשלחה למצרים - מחיפוש ברשת אני מניח שדובר בספר חשמונאים ב': http://www.daat.ac.il/daat/hasfarim/hashmonaim-b-2.htm

קשה לי להבין למה באגרת שנשלחת אל הכהנים במצרים ופותחת בסיפור על מציאת האש של נחמיה, שנראה בעל מוטיבים דומים לנס פך השמן, ורצופה בניסים (לא עברתי על הכל אבל נראה שכל ניצחון שם מושג בסיוע האל), לא יוזכר פך השמן.

ב. איך מבחינים בתלמוד בין אגדה בעלת מסרים סמויים וכד' לבין סיפור היסטורי?

תשובה 2:

דוקא הקרבה לנס פך השמן מורה על כך שעניין האור היה מרכזי אצלם עד כדי כך שיוספוס מכנה את החג בשם "חג האורות" בלי להסביר מדוע. סביר אם כן להניח שהנס הפנימי יותר נשמר אצל הכהנים בסוד. אינני יודע איפה ראית שהאגרת נשלחה לכהנים.