אוניברסליות התנ"ך

כ' בכסלו תשס"ז

שאלה:

בהרצאותיו של הרב על ספר בראשית, הרב אמר שהתנ"ך הוא אוניברסלי – "התנ"ך נכתב בשבעים לשון לפני בריאת העולם". בנוסף הרב אמר שהתורה שבכתב מיועדת לאומות העולם בניגוד לתורה שבע"פ שמיועדת לעם ישראל.

אם התנ"ך הוא אוניברסלי אז מדוע הוא מיועד בכתיבתו לשפה העברית – כגון "והאלוהים ניסה את אברהם" ניסה מלשון להתנוסס. בנוסף בספר הכוזרי החבר טוען שהקוראן לא יכול להיות מיועד לכל האומות מכיוון שהוא נכתב בשפה הערבית ורוב האנשים בעולם אינם מכירים את השפה הערבית. אי אפשר לומר את אותה טענה לגבי התנ"ך.

תשובה:

"קול דברים אתם שומעים". יש בדבר ה' הכתוב בתנ"ך, שני מימדים: הדיבור-דברים, והקול שבתוך הדיבור. הדברים עצמם מיועדים לעולם כולו. אבל הקול הפנימי המבטא את הקשר האינטימי בין המדבר לבין השומע שאליו מופנים הדברים, זו נחלת עם ישראל בלבד, וזה מתבטא בשפתו הייחודית לו.