הרב אורי שרקי

בוסתנאי

סיכום שיעור, בעריכת ר' אברהם כליפא
בוסתנאי (בן מר חנינאי) היה ראש הגולה בתקופת המעבר משלטון הפרסים לשלטון המוסלמים בבבל, באמצע המאה השביעית. הוא מהווה דמות חשובה - אם כי לא מפורסמת די צרכה - במסירת התורה שבעל פה, ואף על פי שנחלקו אם בוסתנאי נמנה עם החכמים והגאונים שבדורו, בוודאי נמנה עם הצדיקים והחשובים שבו (ע' בספר צמח דוד עמ' 108, מהד' הרב ברויאר).

בדור חתימת התלמוד, יזדגרד השני מלך פרס ונכדו קבאד החליטו לאחד את כל בני ממלכתם תחת דת אחת, ודרשו מהם לעבוד לאש - העבודה זרה הפרסית של אותם ימים - ורדפו ביד קשה כל מורד. ראש הגולה דאז, מר זוטרא, קיבץ את היהודים למלחמה נגד הפרסים, אך נהרג ודוכא המרד. למרות הגזירה, ישיבות בבל המשיכו לפעול במחתרת במשך שמונים שנה. כאשר הח'ליף המוסלמי עלי ן' אבו טאלב כבש את בבל, הרגישו היהודים מעין ישועה. מסורת הגאונים מספרת שרבי יצחק ראש הישיבה, יצא לקבל את פני עלי עם תשעים אלף נפש מישראל. בזכות מעשה מרשים זה, קבע עלי את יחסו אל היהודים כאל בני ברית, ולא הסתפק בפתיחתן מחדש של ישיבות סורא ופומבדיתא בלבד, אלא גם חידש את ראשות הגולה, שהיא ההנהגה המדינית האוטונומית של יהודי בבל, המסורה בידי אחד מצאצאי דוד המלך ע"ה. ראש הגולה היה מתמנה מבין בני משפחת יכניה מלך יהודה, לאו דווקא בן אחרי אביו, אך תמיד בקרב אותה משפחה. כראש גולה מונה בוסתנאי, שניצל בעודו ילד כיואש מלך יהודה בזמנו, מרדיפה של צאצאי דוד המלך ע"ה, אשר יזם המלך הפרסי יזדגרד השלישי.

לפתע, כאשר התייצב בוסתנאי בפני עלי, הופיע יהודי אחר בטענה שהוא ראש הגולה במקום בוסתנאי. תוך כדי ויכוח, רואה עלי שזבוב נחת על מצחו של בוסתנאי, עקץ אותו עד שהחל הדם לטפטף, ובוסתנאי עומד כמי שאינו מרגיש ואינו מגרש את הזבוב. שאל אותו עלי לפשר הדבר. השיב בוסתנאי: במשפחתנו אין מרימים יד בנוכחותו של מלך. מיד הבין עלי שזהו סימן מובהק לאמיתות טענתו של בוסתנאי, העמיד אותו כראש הגולה, ונתן לו לאישה - למרות היות בוסתנאי כבר נשוי לאישה יהודיה - את בתו השנייה של מלך פרס, כאשר עלי בעצמו נשא את בתו הראשונה. בעקבות זאת החל ויכוח בדבר מעמדה של אשתו השנייה של בוסתנאי וצאצאיה: האם התגיירה ולכן ילדיה כשרים לבוא בקהל ואף ראויים להיות ראשי גולה, או שמה השאירה בגיותה ולקח אותה לשפחה ולכן ילדיה הינם עבדיהם של "צאצאי העברייה". דיון זה נמשך מספר דורות, עד שהוכרע על ידי ראש ישיבת סורא רב שר שלום גאון, שהיה בעצמו צאצא של בוסתנאי מאשתו העבריה, שהתיר לבוא בקהל את צאצאי הפרסיה.

מבני בוסתנאי קמו ראשי גולה, והמשיכה את שושלת משפחת בית דוד במשך דורות רבים עד עצם היום הזה. בוסתנאי אף הוא מצטרף אל השרשרת של מסירת התורה שבעל פה, גם בזמנים של גלות קשה.