ניסים של חנוכה

כ' בכסלו תשס"ז

שאלה:

שאלתי מתיחסת לשיעור של הרב על חנוכה שמצאתי בחוברת "חירות ואור" של הרב: הרב אומר שהיו 2 ניסים בחנוכה, על מציאת הפך מדליקים את החנוכיה, ועל המלחמה אומרים את ההלל.

אם כן, האם אין הלכה שאומרת שאישה לבדה, צריכה להדליק את החנוכיה כי אף הן השתתפו באותו הנס... הנס של המלחמה עם יהודית.

א"כ הסיבה להדלקת הנרות הוא לא מציאת הפך אלא המלחמה.

תשובה:

אף על פי שהנר הוא על נס הפך, שהחל רק מיום שני ואילך (קושיית הבית יוסף), הוא נוהג כבר ביום הראשון. ואע"פ שההלל הוא על הנצחון, וראוי להיות מונהג רק ביום הראשון, קוראים אותו שמונה ימים, בעקבות הנרות (פסיקתא). כי הניסים משפיעים זה על זה. משום כך, נשים שהיו בנס המלחמה, מדליקות את הנרות, שבעיקרן נקבעו זכר לנס פך השמן.