הרב אורי שרקי

סוכות - שמחת בית השואבה כשמחת הוַדאות

תשרי תשע"ט, בית הכנסת "בית יהודה", ירושליםהקלטת וידאו