הרב אורי שרקי

המימד האוניברסלי במשנת מניטו

הושנא רבה תשע"ט, ירושליםהקלטת וידאו