הרב אורי שרקי

נתיב התשובה, מתוך הספר "נתיבות עולם" למהר"ל מפראג

מכון אורה, י"ח באלול תשע"חהקלטת וידאו