הרב אורי שרקי

איך מתמודדים עם תרבות המזרח?

מרחשוון תשע"ט, "ראש יהודי", ת"אהקלטת וידאו