שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשס"א, 46 דקות, מכון מאיר (MP3, 13MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב', ג' בניסן תשס"ה, 77 דקות (MP3, 27MB).

שיעור ג', מרחשוון תשע"ז, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ד' - איך בונים עם ישראל מתוקן לפי הרב אשכנזי (מניטו)?, תשע"ז, י-ם, 12 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור ה' - הרב אשכנזי (מניטו) - רב? פילוסוף? מקובל?, תשע"ז, י-ם, 1 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ו' - מה היה הרב אשכנזי (מניטו) חושב על מאורעות תקופתנו?, תשע"ז, י-ם, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ז' - הרב אשכנזי (מניטו) והעולם המודרני, ב' באדר תשע"ז, מכללת ירושלים, 39 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 14MB).

שיעור ח' - יעקב גורדין והרב אשכנזי (מניטו), כסלו תשע"ט, בית שלום-יוחאי, י-ם, 12 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

שיעור ט' - ראיון עם הרב על הרב אשכנזי (מניטו), אדר א' תשע"ט, בית שלום-יוחאי, י-ם, 13 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיעור י' - מה חידש הרב אשכנזי (מניטו) בקריאת המקורות?, מרחשוון תשפ"א, 31 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור י"א - ראיון לאופיר טובול על הרב אשכנזי (מניטו), מרחשוון תשפ"א, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

שיעור י"ב - דברי הרב שרקי לחניכי תנועת "עזרא", מרחשוון תשפ"א, 1 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור י"ג, תשפ"א, כולל ישורון, 41 דקות (MP3, 15MB).

שיעור י"ד - שאלות ותשובות על תורתו של הרב אשכנזי (מניטו), תמוז תשפ"א, 70 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 25MB).

שיעור ט"ו - הרב שרקי והרב שמשוביץ משוחחים על מניטו, אדר ב' תשפ"ב, 7 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור ט"ז - מניטו הצליח!, ל' בסיון תשפ"ב, כנס 100 שנה להולדת מניטו, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור י"ז - הרב שרקי והרבנית ימימה מזרחי על מניטו, מרחשוון תשפ"ג, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור י"ח - "דברים שסיפר לי מניטו", אדר תשפ"ג, 64 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 23MB).

שיעור י"ט, ניסן תשפ"ג, ערוץ טוב, 13 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיעור כ' - משנת מניטו, מכון מניטו, אייר תשפ"ג, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).