אברהם, עבר

כ"ו בכסלו תשס"ז

שאלה:

1. איך להסביר (בכיתה א') את בחירת ה' באברהם, ואת פשר הדבר שלא כתוב על כך דבר?

2. מה הדגש של עבר בתורה (שם- אבי כל בני עבר, אברם העיברי)?

תשובה:

ה' אהב את אברהם כי הוא ראה שממנו אפשר להעמיד את עם ישראל שיפרסם את שם ה' בעולם. זה באמת כתוב: ואעשך לגוי גדול. עבר הוא אבי הזהות העברית. נביא ודורש את אחדות האנושות (רש"י על בימיו נפלגה הארץ).