הרב אורי שרקי

רבי יצחק אברבנאל

סיכום שיעור, בעריכת ר' אברהם כליפא
רבנו יצחק אברבנאל, מלבד היותו תלמיד חכם הבקיא בכל התורה כולה, היה גם איש מדע ופילוסופיה, איש פוליטי ששימש כשר אוצר בחצר מלכי פורטוגל וספרד, עסקן ציבורי, ומהווה בזה הדוגמה האחרונה של אנשי המעלה שהצמיחה יהדות ספרד.

רבנו יצחק אברבנאל, שחי בתקופת גירוש ספרד, ניסה לבטל את רוע הגזרה בהציעו לאיזבלה הקתולית ופרדיננד מארגון ימ"ש כופר של שלושים אלף מטבעות זהב. באותו מעמד נכח יהודי מומר בשם טורקמדה שר"י, לימים ראש האינקוויזיציה, ואמר: "את ישו מכרו בשלושים כסף, ואתם רוצים למוכרו עכשיו בשלושים אלף מטבעות זהב?", ונגזרה גזרת הגירוש.

רבי יצחק אברבנאל היה בעל חוש היסטורי מפותח, ובכל ספריו מתאר את תולדות האומה לפני הגירוש, וכן את קורות יהודים בהגירתם לארצותיהם השונות. הוא משמש כמקור חשוב של מידע על היהודים בתקופה משמעותית זו, החותמת את תקופת הראשונים בספרות הרבנית.

רבנו יצחק מפורסם בעיקר בזכות פירושו הנרחב לתנ"ך, אך כתב עוד ספרים, בענייני הגאולה - "ישועות משיחו", על העיקרים - "ראש אמנה", ופירוש להגדה של פסח. בספריו הוא עוסק בכל הסוגיות הגדולות של אמונת ישראל ושל המחשבה הכללית.

רבי יצחק אברבנאל הבחין בשינוי התרבותי הגדול המתרחש בעולם בתקופתו, וראה בראשית נפילתה של האמונה הנוצרית, את אחד מסימני הגאולה. הוא אף כתב שבזה מתקיימים דברי התלמוד "אין בן דוד בא עד שתהפוך כל המלכות למינות", כשהוא מפרש: המלכות - זו רומא, קרי העולם המערבי, שצריכה להפוך למינות - לכפור באמונה הנוצרית, ולהפך למין ביחס לאותה אמונה שעד עכשיו החזיקה את הממלכה.

רבנו יצחק אברבנאל מהווה סיום מפואר ליהדות ספרד וראשית המודרנה במובנה החיובי, ומשמש מעבר הכרחי בין התקופה של יהדות ספרד, התקופה בה נוצרה הספרות הרבנית של ימי הביניים, לבין העידן המודרני, תקופת הרנסאנס.