הרב אורי שרקי

האם כדאי לחיות בתקופה שלנו?

מכון אורה, תשע"טהקלטת וידאו - 2 שיעוריםשיעור א'שיעור ב'