הרב אורי שרקי

בשלח - הרב מ"מ כשר על מצוות השבת שניתנה במרה, מתוך הספר "תורה שלמה"

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ב בשבט תשע"טהקלטת וידאו