הרב אורי שרקי

ויחי - הראי"ה קוק על פטירתו של יעקב אבינו, מתוך הספר "מדבר שור"

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ג בטבת תשע"טהקלטת וידאו