אישה שהולכת לארוחת צהריים עם גברים מהעבודה

מהאתר של "ראש יהודי"

א', ח' בטבת תשס"ז

שאלה 1:

אני נשוי מזה כשנתיים עם אישתי. אני מסורתי ועם הזמן חיזקתי את אישתי במסורת, הדלקת נרות, קידוש, אך עדיין המרחק שלה לאמונה רחוק משלי. אגדיר את העניין שמציק לי: אישתי החלה מזה חודש עבודה חדשה בחברת הייטק. בחברה יש נוהג שאוכלים צהריים במסעדות ובתי קפה רבים הפזורות בסביבה, כל זאת במימון החברה. יוצא שלפעמים היא הולכת לאכול בלווית גברים בלבד ואף גבר אחד בודד. האם יש מקום פה מקום לפגיעה בצניעות? איך לנהוג ולהתמודד עם זה?

תשובה 1:

כבד את אשתך ותן בה אמון.שאלה 2:

רציתי לדעת מה הם השיקולים של הרב להתיר לאישה נשואה לאכול עם גבר אחד? כידוע במקומות עבודה לא מדובר בארוחה כמו פגישה עם לקוח אלה אחרי זה נפגשים עוד וכו'. למה להעמיד אנשים בניסיונות לכתחילה, הרי "אין אפותרופוס להריות? ועוד ייעצו לנו חז"ל "אל תרבה שיחה עם האישה", קל וחומר עם אשת חברך, וידוע שאוירת ארוחה עלולה לקרב...

תשובה 2:

הארוחה היא חלק מסדרי העבודה, ויש לדון אותה בבחינת אומן טרוד במלאכתו. אין אפוטרופוס לעריות, ולכן זה לא נעשה במקום מוצנע אלא במקום פומבי. עצות של חז"ל הן אמת לאמיתה וראוי לנהוג לפיהן, אבל אינן קובעות איסור הלכתי, כי אם כיוון כללי שצריך ללכת בו. אסור לרב לומר על דבר המותר שהוא אסור.