הרב אורי שרקי

תרומה - המלבי"ם על המשכן

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ג' באדר א' תשע"טהקלטת וידאו