בניו של האר"י הקדוש

מהאתר של "ראש יהודי"

א' בטבת תשס"ז

שאלה:

כמה בנים היו להאר"י הקדוש? מדוע אין הם מפורסמים כמו אביהם הקדוש? ומהם שמותם?

תשובה:

ידוע על בן אחד שמת בגיל צעיר. יש אומרים שהוא היה מחותן עם רבי יוסף קארו. יתכן שהיו לו עוד ילדים, אך לא הותירו רושם.