הרב אורי שרקי

לאחדותו של הרמב"ם (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 10 דקות (2MB).

שיעור ב', 10 דקות (2MB).

שיעור ג', 10 דקות (2MB).

שיעור ד', 10 דקות (2MB).

שיעור ה', 10 דקות (2MB).

שיעור ו', 10 דקות (2MB).

שיעור ז', 10 דקות (2MB).

שיעור ח', 10 דקות (2MB).