ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).