הרב אורי שרקי

גזענות

ערב השקה לספר "שיחות על אהבה ופחד" של הרב ד"ר שרון שלום

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ב באדר ב' תשע"ט2 הקלטת וידאוחלק א' - דברי הרבחלק ב' - תגובת הרב לדברי רב בני לאו