הרב אורי שרקי

מכתב ליהודי פולין (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 1 דקות (1MB).
שיעור ב', 4 דקות (1MB).