הרצי"ה קוק והגר"א וסרמן

ד' בטבת תשס"ז

שאלה:

זה נכון שהרצי"ה קוק ז"ל אסר ללמוד את ספרי הלימוד של הגה"ק רבי אלחנן בונ' וסרמן זצוק"ל הי"ד?

תשובה:

זה לא נכון, ובישיבות מרכז הרב והר המור לומדים את חידושיו. מה שכן נכון הוא שהיתה לו קפידא על הגר"א וסרמן על יחסו הבוטה כלפי הרב קוק שהיה רבו בלימוד הטור, ולא כיבדו כראוי, וגם מפני דיעותיו הצריכות תיקון בדברים שהם יסודי האמונה. משום כך אמר שגם בספרי הלימוד שלו "אין כדאי לעיין", אך לא "אסר", חלילה.