הרב אורי שרקי

תקופת העומר, ל"ג בעוצר

מכון אורה, י' באייר תשע"טהקלטת וידאו