הרב אורי שרקי

מסכת מועד קטן - טכניון, סדרת תשנ"ד-תשנ"זקבצי MP3, הועברו מקלטות (חסרות הקלטות של חלק מהשיעורים):

שיעור 1, דף ב', עמוד א'. ז' בסיון תשנ"ד. 35 דקות. 13MB.

שיעור 2, דף ב', עמוד א'. י"ד בסיון תשנ"ד. 41 דקות. 15MB.

שיעור 3, דף ב', עמוד א'. כ"א בסיון תשנ"ד. 40 דקות. 14MB.

שיעור 4, דף ב', עמוד ב'. כ"ח בסיון תשנ"ד. 36 דקות. 13MB.

שיעור 5, דף ב', עמוד ב'. ה' בתמוז תשנ"ד. 23 דקות. 8MB.

שיעור 6, דף ב', עמוד ב'. י"ב בתמוז תשנ"ד. 31 דקות. 11MB.

שיעור 7, דף ב', עמוד ב'. י"ט בתמוז תשנ"ד. 36 דקות. 13MB.

שיעור 8, דף ב', עמוד ב'. כ"ו בתמוז תשנ"ד. 33 דקות. 12MB.

שיעור 9, דף ג', עמוד א'. כ"ג באלול תשנ"ד. 45 דקות. 16MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 10, דף ג', עמוד א'. ח' בתשרי תשנ"ה. 34 דקות. 12MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 11, דף ג', עמוד ב'. כ"ט בתשרי תשנ"ה. 44 דקות. 16MB.

שיעור 12, דף ג', עמוד ב'. ו' במרחשוון תשנ"ה. 38 דקות. 14MB.

שיעור 13, דף ד', עמוד א'. י"ג במרחשוון תשנ"ה. 32 דקות. 11MB.

שיעור 14, דף ד', עמוד א'. כ' במרחשוון תשנ"ה. 36 דקות. 13MB.

שיעור 15, דף ד', עמוד ב'. כ"ז במרחשוון תשנ"ה. 32 דקות. 11MB.

שיעור 16, דף ה', עמוד א'. ה' בכסלו תשנ"ה. 40 דקות. 14MB.

שיעור 17, דף ה', עמוד א'. י"ב בכסלו תשנ"ה. 36 דקות. 13MB. דילוג בהקלטה בדקה 6.

שיעור 18, דף ה', עמוד ב'. י"ט בכסלו תשנ"ה. 20 דקות. 7MB.

שיעור 19, דף ה', עמוד ב'. כ"ו בכסלו תשנ"ה. 35 דקות. 12MB.

שיעור 20, דף ו', עמוד א'. ג' בטבת תשנ"ה. 19 דקות. 7MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 21, דף ו', עמוד ב'. י' בטבת תשנ"ה. 39 דקות. 14MB.

שיעור 22, דף ז', עמוד א'. י"ז בטבת תשנ"ה. 42 דקות. 15MB.

שיעור 23, דף ז', עמוד ב'. ל' בשבט תשנ"ה. 43 דקות. 15MB.

שיעור 24, דף ח', עמוד א'. ז' באדר א' תשנ"ה. 13 דקות. 5MB.

שיעור 25, דף ח', עמוד ב'. י"ד באדר א' תשנ"ה. 21 דקות. 8MB.

שיעור 26, דף ט', עמוד א'. כ"ח באדר א' תשנ"ה. 31 דקות. 11MB.

שיעור 27, דף ט', עמוד א'. ה' באדר ב' תשנ"ה. 39 דקות. 14MB.

שיעור 28, דף י', עמוד א'. י"ב באדר ב' תשנ"ה. 27 דקות. 10MB.

שיעור 29, דף י', עמוד א'. י"ט באדר ב' תשנ"ה. 35 דקות. 13MB.

שיעור 30, דף י', עמוד ב'. כ"ו באדר ב' תשנ"ה. 39 דקות. 14MB.

שיעור 31, דף י"א, עמוד א'. ד' בניסן תשנ"ה. 21 דקות. 8MB.

שיעור 32, דף י"א, עמוד ב'. כ"ה בניסן תשנ"ה. 36 דקות. 13MB.

שיעור 33, דף י"א, עמוד ב'. ב' באייר תשנ"ה. 33 דקות. 12MB.

שיעור 34, דף י"א, עמוד ב'. ט' באייר תשנ"ה. 41 דקות. 15MB.

שיעור 35, דף י"ב, עמוד א'. כ"ג באייר תשנ"ה. 39 דקות. 14MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 36, דף י"ב, עמוד ב'. א' בסיון תשנ"ה. 35 דקות. 13MB.

שיעור 37, דף '"ב, עמוד ב'. ט"ו בסיון תשנ"ה. 33 דקות. 12MB.

שיעור 38, דף י"ג, עמוד א'. כ"ב בסיון תשנ"ה. 34 דקות. 12MB.

שיעור 39, דף י"ג, עמוד א'. כ"ט בסיון תשנ"ה. 35 דקות. 12MB.

שיעור 40, דף י"ג, עמוד ב'. ו' בתמוז תשנ"ה. 29 דקות. 10MB.

שיעור 41, דף י"ד, עמוד א'. י"ג בתמוז תשנ"ה. 37 דקות. 13MB.

שיעור 42, דף י"ד, עמוד א'. כ' בתמוז תשנ"ה. 33 דקות. 12MB.

שיעור 43, דף י"ד, עמוד ב'. כ"ז בתמוז תשנ"ה. 43 דקות. 15MB.

שיעור 44, דף י"ד, עמוד ב'. י' באלול תשנ"ה. 34 דקות. 12MB.

שיעור 45, דף י"ד, עמוד ב'. י"ז באלול תשנ"ה. 40 דקות. 14MB.

שיעור 46, דף ט"ו, עמוד א'. כ"ו באלול תשנ"ה. 43 דקות. 15MB.

שיעור 47, דף ט"ו, עמוד ב'. ל' בתשרי תשנ"ו. 39 דקות. 14MB.

שיעור 48, דף ט"ו, עמוד ב'. ו' במרחשוון תשנ"ו. 29 דקות. 10MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 49, דף ט"ו, עמוד ב'. י"ג במרחשוון תשנ"ו. 35 דקות. 13MB.

שיעור 50, דף ט"ז, עמוד ב'. כ' במרחשוון תשנ"ו. 29 דקות. 11MB.

שיעור 51, דף ט"ז, עמוד ב'. כ"ז במרחשוון תשנ"ו. 40 דקות. 14MB.

שיעור 52, דף י"ז, עמוד א'. ה' בכסלו תשנ"ו. 16 דקות. 6MB.

שיעור 53, דף י"ז, עמוד א'. י"ב בכסלו תשנ"ו. 18 דקות. 7MB.

שיעור 54, דף י"ז, עמוד ב'. י"ט בכסלו תשנ"ו. 37 דקות. 13MB.

שיעור 55, דף י"ז, עמוד ב'. ג' בטבת תשנ"ו. 30 דקות. 11MB.

שיעור 56, דף י"ח, עמוד א'. י' בטבת תשנ"ו. 30 דקות. 11MB.

שיעור 57, דף י"ח, עמוד ב'. י"ז בטבת תשנ"ו. 27 דקות. 10MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 58, דף י"ט, עמוד א'. ט' בשבט תשנ"ו. 19 דקות. 7MB.

שיעור 59, דף כ', עמוד ב'. ז' באדר תשנ"ו. 32 דקות. 11MB.

שיעור 60, דף כ', עמוד ב'. כ"א באדר תשנ"ו. 28 דקות. 10MB.

שיעור 61, דף כ"א, עמוד א'. ו' בניסן תשנ"ו. 31 דקות. 11MB.

שיעור 62, דף כ"א, עמוד ב'. כ"ז בניסן תשנ"ו. 32 דקות. 11MB.

שיעור 63, דף כ"ב, עמוד ב'. י"א באייר תשנ"ו. 38 דקות. 14MB.

שיעור 64, דף כ"ד, עמוד א'. כ"ה באייר תשנ"ו. 36 דקות. 13MB.

שיעור 65, דף כ"ד, עמוד ב'. י' בסיון תשנ"ו. 37 דקות. 13MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 66, דף כ"ה, עמוד א'. א' בתמוז תשנ"ו. 29 דקות. 10MB.

שיעור 67, דף כ"ו, עמוד א'. א' בכסלו תשנ"ז. 18 דקות. 7MB.

שיעור 68, דף כ"ו, עמוד א'. ח' בכסלו תשנ"ז. 20 דקות. 7MB.

שיעור 69, דף כ"ו, עמוד א'. ט"ו בכסלו תשנ"ז. 17 דקות. 6MB.

שיעור 70, דף כ"ו, עמוד ב'. כ"ב בכסלו תשנ"ז. 21 דקות. 8MB.

שיעור 71, דף כ"ו, עמוד ב'. ז' בטבת תשנ"ז. 13 דקות. 5MB.

שיעור 72, דף כ"ז, עמוד א'. י"ד בטבת תשנ"ז. 22 דקות. 8MB.