הרב אורי שרקי

הספד לרב י"א ציטרון (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 1 דקות (1MB).

שיעור ב', 10 דקות (1MB).

שיעור ג', 4 דקות (1MB).