הרב אורי שרקי

הרבי מליובביץ'

סיכום שיעור, בעריכת ר' אברהם כליפא
הרב מנחם מנדל שניאורסון, האדמו"ר השביעי של שושלת חב"ד, צאצא של הצמח צדק האדמו"ר השלישי ואף קרוי על שמו, חתנו של הרבי הקודם רבי יוסף יצחק שניאורסון, מהווה נקודת סיכום של מהלך גדול של ימי הגלות לקראת עידן הגאולה, תהליך שהחל עם הבעל שם טוב, תלמידו המגיד ממזריטש, דרך בעל התניא, וליווה את העם היהודי עד העולם המודרני והקמת מדינת ישראל.

לאחר לימודים בגרמניה ובצרפת והתוודעות לתרבות הכללית כמדע ופילוסופיה, הרבי מלובביץ' מעביר את התורה המסורתית של עם ישראל ואת החסידות לניו יורק שבארצות הברית, וראה במעשה זה שליחות א-לוהית, להאיר את הצד האפל של כדור הארץ. שכן לפי ספר הזהר, הצד שבו נמצאת ארץ ישראל הינו הצד המואר, ואילו הצד שבו ארץ ישראל איננה גלויה, דהיינו יבשת אמריקה, הינו הצד האפל. היה מקום לחשוב ששם לא יתכנו חיי תורה ומצות וחסידות וכו', על כן אמר הרבי מליובביץ' שהוא נשלח לשם על מנת להאיר את הצד האפל ולהראות שגם שם ניתן ללמוד את תורה הפנימית של החסידות.

הרבי מלובביץ' כמפורסם שלח את חסידיו לשכנע כל יהודי באשר הוא לקיים מצוות, ויחד עם זה, הוא גם עודד את אומות העולם לקיים שבע מצוות בני נח. גישה "משיחית" זו, משתלבת היטב עם אמונתם של חסידי חב"ד שהרבי מלובביץ' היה מלך המשיח, במובן הזה שהיתה לו שליחות אוניברסלית של תיקון העם היהודי ותיקון העולם כולו.

משנתו של הרבי מלובביץ' מתרכזת מסביב ליהודי הפרטי, כשאין ליסוד הפוליטי כל קדושה. אמנם הוא בעצמו התערב בפוליטיקה הישראלית, כגון בחוק מי הוא יהודי, מסירת שטחים ועוד, אבל מדין פיקוח נפש של רבים מישראל. אין המדינה עבורו אלא ריכוז של הרבה מאוד יהודים בזמן הזה, לעומת תורתו של הרב קוק המלמדת שיש למדינה קדושה. מבחינתו של הרבי מלובביץ' מדינת ישראל איננה גאולה, אלא קיבוץ הגליות הוא הכנה לגאולה שעתידה להיות. הביטוי "היכונו לביאת המשיח" משמעותו שהמשיח טרם בא ושהגאולה טרם התחילה, והיא תתחיל כאשר עם ישראל בכללו יקיים מצוות כראוי, ילמד חסידות וימליך את מלך המשיח, שהוא לפי שיטתו של הרבי מלובביץ', אישיות רוחניות תורנית ולא אישיות פוליטית באופן מובהק.

הרבי מלובביץ' נהג כראש גולה, כלומר כיהודי החשוב ביותר בגלותם של ישראל. נאה לראות שלצידה של התחיה המדינית של עם ישראל, מופיעה עוצמה רוחנית גדולה, רוחניות הגולה, המלווה את הגאולה המדינית של ימינו.

הרבי מלובביץ' לימד כיצד למסור את הנפש עבור כל יהודי ויהודי, רחוק ככל שיהיה מבחינה גאוגרפית ומנטלית ולא לוותר על שום נשמה מישראל.