הרב אורי שרקי

הרב שלמה גורן

סיכום שיעור, בעריכת ר' אברהם כליפא
הרב הגאון רבנו שלמה גורן (גורנצ'יק) זצ"ל מהווה אחת הדמויות המשמעותיות ביותר של עידן הגאולה, הן מבחינה הנהגתו והן מבחינת מפעלו התורני.

הרב שלמה גורן נשא את בתו של הרב הנזיר, ואף זכה לקבל סמיכתו לרבנות מידי הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הוא היה בעל תודעה גבוהה של משמעות עידן הגאולה והבין את המימד הממלכתי שהתורה צריכה ללבוש בעידן זה.

עוד בימי המחתרות, פעל הרב גורן בתור הרב הראשי של הכוחות המזויינים של הישוב, ולאחר מכן כיהן כרב הראשי הראשון של צה"ל, וקבע את הנורמות הנהוגות עד עצם היום הזה, כגון התנגדותו להצעתו של דוד בן גוריון להקים פלוגות דתיות נפרדות ששם ישמרו כשרות ושבת, בטענה שהשבת והכשרות הינן נורמות של האומה כולה וכל צה"ל צריך להיות כשר ולשמור שבת. ולא עוד, אלא שמסיבות ממלכתיות, קבע כי היהדות בצה"ל הינה היהדות האורתודוקסית, שהיא היהדות היחידה המוכרת מבחינה חוקית במדינת ישראל. עמידתו הבלתי מתפשרת בקביעות אלו מנעו את הקרע שיכול היה להיווצר בין הדתיים לבין החילונים במדינתנו. זאת משום שהרב גורן ראה את שותפות הגורל הנפלאה של כל חלקי האומה זה עם זה, למרות המאבקים האידיאולוגים והדתיים שיש ביניהם.

הרב גורן היה מודע לרצף ההיסטורי שבין תקופת בית שני, לוחמי המרד הגדול ולוחמי בר כוכבא, לבין צה"ל ומדינת ישראל של ימינו. לכן הוא תמיד פעל בצורה ממלכתית וייצג את מדינת ישראל בגאון, שעניינה היה גם להראות את הקשר בין חללי בר כוכבא שהוא דאג לקבורתם ההלכתית, במסגרת העידן החדש.

הרב גורן היה גיבור מלחמה (ראה באוטוביוגרפיה שלו), וידוע מפעלו הגדול של השתתפותו בשחרור הר הבית, הכותל המערבי וחברון. תקיעת השופר שלו תישאר לנצח הסמל של הגאולה של מלחמת ששת הימים ושיבת השכינה לציון.

הרב גורן גם נודע בנועזותו ההלכתית, כשפעל ליישומה בזכות כתפיו הרחבות, ואף היה מוכן לספוג ביקורת מחוגים שלא חיבבו את העובדה שהיה רב ציוני צונח במצנח ושותף מלא בגאולה. חידושו ההלכתי החשוב הינו הקביעה שיש לברך על ההלל ביום העצמאות בלילו וביומו, ולברך ברכת שהחיינו. תקנות אלו הוכנסו להחלטותיה של מועצת הרבנות הראשית לישראל עם תקיפות מסויימת, אך מעולם לא בוטלו, למרות הטענות שדברים אלו אינם להלכה, הרי הם הלכה למעשה. בזה הציל אותנו מלהיות כפויי טובה כלפי הקב"ה בגאולתנו זו.

לאורך הדורות, הרבנים כמעט ולא התעסקו בהלכות מלחמה, ובידינו רק מעט מקורות מפורטים בנושא זה. בעת חזרתנו אל עצמאותנו, צריך היה להתחיל ללבן את כל הסוגיות הנוגעות למלחמה ולשירות הצבאי בזמן הזה, והרב גורן בירר סוגיות אלו לפרטיהן.

סיפור מפתיע שהרב גורן סיפר על עצמו: כאשר היה באפריקה בתך הסוואנה וראה מרחוק אריה, החליט הרב גורן לבדוק אם יש לו יראת שמים וירד מן הג'יפ והתקרב אליו, והנה האריה לא תקף אותו. זהו מן הסימנים המובהקים לאדם בעל יראת שמים, תלמיד חכם גדול וצדיק.

אשרי דורנו שזכה לדמות זו, המאירה את פני גאולתנו.