הרב אורי שרקי

לוחות שניים

חטא העגל, י"ג מידות הרחמים (סיכום שיחה מהסדרה "נפגשים בפרשה")

עגל הזהב