הרב אורי שרקי

פרשת המרגלים ושורש הגלות (סיכום שיעור)

סדר חדש: משה וחטא המרגלים