הרב אורי שרקי

הלכות תשובה לרמב"ם

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט-תש"פלהוריד את השיעורים להאזנה:


שיעור א', כ"ט במנחם-אב תשע"ט, 30 דקות (MP3, 7MB).
שיעור ב', ו' באלול תשע"ט, 22 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ג', כ' באלול תשע"ט, 20 דקות (MP3, 5MB).
שיעור ד', כ"ז באלול תשע"ט, 30 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ה', ה' בתשרי תש"פ, 25 דקות (MP3, 9MB).