הרב אורי שרקי

ירושלים ונבואה

תשע"ה



הקלטת וידאו