מקור המילה "מנורה"

י"ז בטבת תשס"ז

שאלה:

האם שורש המילה מנורה אינו בא מהמילה מנור ככתוב "וחץ (ועץ ק') חניתו כמנור אורגים"? שפירושו מוט ואולי זה יותר מסביר את שיטת הרמב"ם בציור המנורה.

תשובה:

לא סביר כי מנרה חסר וי"ו, מה שמעיד על מקור המילה מ"נר".