הרב אורי שרקי

הרב אשכנזי (מניטו) על הציונות החילונית

בית הרב קוק, אלול תשע"טהקלטת וידאו